Lovlig behandling af personoplysninger

Vi må behandle dine personoplysninger på følgende lovlige grundlag:

 •  Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere formål;
 • Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller for, på din anmodning, at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt;
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os;
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser;
 • Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller en udførelse pålagt os af en offentlig myndighed;
 • Behandlingen er nødvendig for at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis du er et barn;
 • Andet gældende retsgrundlag for behandling, især bestemmelser fastsat i medlemsstaterne

Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger på følgende lovlige grundlag:

 • Du har givet dit samtykke til behandling af dine  følsomme personoplysninger til et eller flere formål;
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde Essitys eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder;
 • Behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede;
 • Behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller når domstole handler i deres egenskab af domstol;

Oplysningen af dine personoplysninger kræves i henhold til en lovbestemt eller kontraktlig forpligtelse, eller er nødvendig for at indgå i en kontrakt med os eller for at modtage vores ydelser/produkter som ønsket af dig, eller oplyses frivilligt.

Det kan medføre ulemper for dig ikke at oplyse dine personoplysninger, fx kan du ikke modtage visse produkter og ydelser. Dog, med mindre andet er angivet, kan det ikke medføre juridiske konsekvenser for dig ikke at oplyse dine personoplysninger.