Tredieparter

  • Overførsel til tjenesteudbydere

Essity kan benytte sig af eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som databehandlere for Essity, til at levere visse tjenester til Essity fx udbydere af hjemmeside services, markedsføringsydelser eller IT supportydelser. De eksterne tjenesteudbydere kan have adgang til og/eller lov til at behandle dine personoplysninger, når de leverer deres tjenester.  

Vi anmoder de eksterne tjenesteudbydere om at implementere og benytte sikkerhedsforanstaltninger for at sikre datasikkerhed for dine personoplysninger.

  • Øvrige modtagere

I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning kan Essity overføre personoplysninger til retshåndhævende og statslige myndigheder, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller samarbejdspartnere.  I tilfælde af virksomhedsfusion eller opkøb kan personoplysninger overføres til de tredjeparter, der er involverede i fusionen eller opkøbet.

  • Internationale overførsler af personoplysninger

De personoplysninger vi indsamler eller modtager om dig kan overføres til og behandles af modtagere der er lokaliseret i eller udenfor Europæisk Økonomisk Samarbejde (”EØS”). Landene omfatter dem der er anført på https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights_en, der alle yder et passende sikkerhedsniveau for databeskyttelse ud fra et europæisk databeskyttelses perspektiv. Modtagerne i USA er delvist certificerede under EU-U.S. Privacy Shield og dermed anerkendt for at yde et passende sikkerhedsniveau for databeskyttelse ud fra et europæisk databeskyttelses perspektiv. Andre modtagere kan være placeret i øvrige lande der ikke yder et passende sikkerhedsniveau for databeskyttelse ud fra et europæisk databeskyttelses perspektiv. Essity træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overførsler ud af EØS er tilstrækkeligt beskyttet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Med hensyn til overførsler til lande der ikke yder et passende sikkerhedsniveau, baserer vi overførslen på passende sikkerhedsforanstaltninger, så som standardkontrakter vedtaget af Europakommissionen eller af en tilsynsmyndighed, godkendte retningslinjer sammen med forpligtelser, der er bindende overfor modtageren og kan håndhæves, eller certificeringsmekanismer sammen med forpligtelser, der er bindende overfor modtageren og kan håndhæves. Du kan anmode om en kopi af sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 7 (Kontakt) nedenfor.