Om os

Vidste du, at 1 ud af 4 kvinder og 1 ud af 8 mænd oplever en eller anden form for inkontinens i løbet af deres liv? Man kan næsten ikke komme på nogen sygdom, som har så stor udbredelse og som samtidig er genstand for så mange misforståelser.

I TENA arbejder vi målrettet på at udvikle produkter og services, som begrænser effekten af inkontinens på menneskers liv til et minimum. I dette arbejde er vi meget opmærksomme på de følelsesmæssige aspekter af inkontinens. Denne indsigt vil vi gerne dele, ligesom vi gerne vil bidrage til at aflive de mange myter og tabuer, som tilsyneladende holder ved - også i vores dage.

TENA er verdens førende leverandør af inkontinensprodukter. I kraft af vores viden om og tætte samarbejde med sundhedsvæsenet kan vi konstant udvikle vores produkter. På den måde kan vi tilbyde produkter, der har den størst mulige komfort og er den bedst tænkelige løsning for både brugere, hjælpere og plejepersonale.
I TENA mener vi, at grundlaget for god inkontinenspleje er:

  • Den størst mulige omsorg for brugerne
  • Det bedst mulige arbejdsmiljø for plejepersonalet
  • Den bedst tænkelige totaløkonomi

 

Den størst mulige omsorg for brugerne
Inkontinens er hverdagen for cirka 400.000 mennesker i Danmark. De har hver deres grad af inkontinens, fysisk form, mobilitet, livssituation og måde at leve på.

For at kunne imødekomme de bedst tænkelige løsninger for individuel inkontinenspleje tilbyder vi et meget bredt sortiment af funktionsbestemte og komfortable produkter.
Med den nye generation af inkontinensprodukter –  Lights By TENA, TENA Lady, TENA Men, TENA Pants og TENA Flex – tilbyder vi brugerne større udvalg, bedre pasform, færre hudgener og højere lækagesikkerhed.

Det bedst mulige arbejdsmiljø for plejepersonalet
Inkontinenspleje er en af de vigtigste funktioner i plejearbejdet, men samtidig også en af de mere tidskrævende og fysisk belastende. En norsk undersøgelse (SSB 2003) viser, at plejepersonalets sygefravær er 40 % højere end landsgennemsnittet. En undersøgelse foretaget af Arbejdstilsynet i 2003 bekræfter, at en ud af to har været fraværende pga. rygsmerter. Derfor er det vigtigt at skåne plejepersonalet for så mange fysiske belastninger som muligt i forbindelse med skift af inkontinensbleer.

Ifølge undersøgelser fra Linköping Universitet i Sve-rige udsættes plejepersonalet for færre fysisk belastende arbejdsstillinger ved at bruge TENA Flex til inkontinente brugere, ligesom de opnår enklere skifterutiner. TENA Flex giver plejepersonalet en ergonomisk mere rigtig arbejdsstilling ved skift og er derfor bedre for deres rygge.

Situationen på plejeområdet i dag er, at der mangler arbejdskraft, at antallet af ældre er stigende, og at økonomien er stram. Derfor er det endnu vigtigere at udnytte ressourceforbruget optimalt. Den nye generation af inkontinensprodukter er lettere at håndtere, mere lækagesikre og mere hudvenlige. På den måde spares kostbar tid på både skift, vask og hudpleje, og det giver plejepersonalet mulighed for at yde ekstra omsorg, som betyder større tilfredshed for både brugere og plejepersonale.

Den bedst tænkelige totaløkonomi
Forbedret pleje til lavere omkostninger er ikke længere blot en hensigtserklæring, men er blevet virkelighed for flere og flere af vores kunder. Frem for kun at vurdere de samlede omkostninger vurderer vi nu det samlede ressourceforbrug på inkontinenspleje. På den måde er det muligt at tilbyde bedre pleje uden forhøjede omkostninger. Det skyldes, at en stor del af de omkostningsmæssige konsekvenser af inkontinensplejen kan reduceres.
Ved at kombinere produkterne med rådgivning, forbrugsstyring, uddannelse og logistik er det muligt at spare op til 10 % på inkontinensplejen – samtidig med, at plejekvaliteten forbedres.
Kontakt derfor de lokale TENA repræsentanter for at få mere information om, hvordan I kan opnå bedre pleje og samtidig sænke totalomkostningerne.