TENAs mission

Vores mission er klart defineret: Vi ønsker at forbedre livskvaliteten for mennesker verden over, som lever eller arbejder med inkontinens.

Det handler om mennesker…

Inkontinens er meget mere almindeligt, end man tror, og har ikke nødvendigvis noget med hverken alder eller generel helbredstilstand at gøre. Ofte rammer det mennesker i deres bedste og mest aktive alder.

Inkontinens er ikke i sig selv nogen alvorlig lidelse, men fordi det er så tabubelagt, kan det gøre alvorlig skade på menneskers selvtillid og sociale liv. Den allestedsnærværende frygt for "uheld" kan tage modet fra mange og ødelægge glæden ved dagligdagsaktiviteter som shopping, motion - ja, endda noget så enkelt som at løfte sit barn op og give det et knus.

Uden rigtig håndtering af problemet kan mennesker med inkontinens blive indadvendte og nægte sig selv de ting, som de ellers oplever størst glæde ved i livet.

I TENA arbejder vi ud fra tanken om, at inkontinens ikke bør forhindre mennesker i at leve deres liv fuldt ud. Denne tanke er kernen i alt, hvad vi gør - når vi udvikler produkter og services, når vi hjælper sundhedsinstitutioner med 'best practise' inkontinenspleje og når vi bidrager til at øge befolkningens forståelse.

… og om at give bedre pleje


I et samfund med en stadigt stigende andel af ældre, er det uundgåeligt at flere og flere har brug for pleje, enten i hjemmet eller på en plejeinstitution. For pårørende, som er inddraget i inkontinensplejen, kan det være en både fysisk, psykisk og økonomisk krævende opgave. Vi ønsker at give disse mennesker de bedste produkter, rådgivning og opbakning, som kan hjælpe dem til at øge livskvaliteten både for sig selv og for den person, de passer.

På baggrund af vores mangeårige samarbejde med professionelle i sundhedsvæsnet fortsætter vi med at udvikle endnu mere effektive TENA-produkter, services og uddannelsesmaterialer, som optimerer patientplejen og samtidig tager højde for plejepersonalets behov samt de økonomiske realiteter for sundhedsvæsnet.